Kinderen uit de Knel

Scheidingen die steeds verder escaleren, vechtscheidingen: ze komen te vaak voor. Waar er kinderen in het geding zijn is dit niet acceptabel.
‘Kinderen uit de Knel’ is een training voor ouders die verwikkeld zijn in een vechtscheiding en voor hun kinderen. De aanpak richt zich op ouders die al gescheiden zijn, tussen wie de strijd escaleert en bij wie de kinderen uit beeld raken. Op ouders die maar niet tot overeenstemming kunnen komen over een goede organisatie van het ouderschap en in strijd blijven over kwesties zoals zorg voor de kinderen, wonen en geld.

Kinderen uit de Knel training 
Kinderen uit de KnelHet Familiehuis biedt in 2015 deze vernieuwende training aan ouders en kinderen. Kenmerkend voor de  ‘Kinderen uit de Knel’ aanpak is de groepsgewijze benadering van zowel ouders als de betrokken kinderen, waarbij het zwaartepunt ligt bij de ouders. Helaas veroorzaken strijdende ouders onnodig veel verdriet bij hun kinderen en vergroten de kans op psychische klachten, zoals angststoornissen, trauma’s, slapeloosheid, depressie en faalangst.

De aanpak is ontwikkeld door het Lorentzhuis in samenwerking met het Kinder- en Jeugdtrauma centrum (KJTC) in Haarlem. Doel is het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Op die wijze komt de omgeving van de kinderen weer in balans, wordt het weer veilig en kunnen zij zich weer verder ontwikkelen.

De training wordt gegeven door getrainde professionals waar Het Familiehuis mee samenwerkt. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van maximaal zes ouderparen, waarbij ouders en kinderen apart aan het werk gaan.

Kindergroep
In een aparte groep worden de kinderen gestimuleerd op creatieve wijze hun gevoelens, verwachtingen, angsten en onzekerheid te uiten. Het is voor de kinderen nadrukkelijk geen therapie, maar meer een uitlaatklep. Psychotherapie is bij kinderen niet goed mogelijk zolang de ouders hun onderlinge strijd niet staken. Daarom is er naar een andere vorm gezocht waarin kinderen worden aangesproken op hun kracht.

In een groep met andere ouders?
Het werken in een groep heeft veel voordelen. In een groep is het makkelijker om afstand te nemen van de eigen situatie. De ouders bevinden zich in een soortgelijke situatie en begrijpen elkaar als geen ander. Vaak blijkt het mogelijk voor anderen oplossingen te bedenken die mensen voor zichzelf in de hitte van de strijd niet kunnen vinden. Ouders kunnen elkaar moed inspreken en motiveren. Zien wat samenwerken bij anderen oplevert en hoe goed de kinderen daarop reageren, is een stimulans om zelf ook stappen te zetten. De wisselwerking binnen de groep blijkt heel goed te werken.

Met behulp van de training krijgen ouders meer inzicht in hoe hun kinderen de scheiding ervaren en leren zij hun kinderen beter te begeleiden in deze moeilijke periode. Ook leren ouders meer over het onbewuste effect van hun eigen gedrag op hun kinderen.
Er is alleen kans van slagen als beide ouders het hele programma meedoen en juridische procedures (tijdelijk) stopzetten.

Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak een helende werking heeft op het hele gezin en een positieve eerste stap is naar een een gewoon gezinsleven zonder strijd. Het werkt vooral omdat u samen met de andere ouder de kinderen weer centraal weet te zetten.  Het zorgt voor resultaten die niet worden bereikt met gezinstherapie, mediation of ouderschapsbemiddeling.

Herkent u deze situatie en wilt u echt iets veranderen voor uw kinderen? Kinderen uit de KnelDeze training kunt u alleen samen met de andere ouder volgen. U dient zich zelf aan te melden via onderstaand formulier. Dan ontvangt u een mail met daarin overige informatie.
Wilt u eerst nog meer weten of dit iets voor u en uw kinderen is?  Neem dan contact op met Cécile Schlangen.

Uw voor- en achternaam

Uw email

Aanmelding Kinderen uit de Knel

Uw bericht