Communicatie met school over de scheiding?

blog1Als moeder van een zoon van eenentwintig en een dochter van inmiddels zeventien, is het een zoektocht geweest hoe de scholen te informeren over onze scheiding. Wanneer vertel je wat in het belang van je kind?
We zijn nu 6 jaar geleden gescheiden en in het begin waren we zelf de weg kwijt, laat staan dat we verstandige gesprekken met de mentor op de middelbare school of de juf van de basisschool konden voeren over wat het betekende voor onze kinderen.
Wat, wanneer en vooral hoe informeer je de school van je kinderen als je in een scheiding ligt of gescheiden bent? Ik heb zelf ervaren dat het best lastig is. Vooraleerst schaamde ik me dat het ons niet gelukt was om onze relatie stand te houden. Voor veel mensen kwam het als een verrassing, zo ook toendertijd bij de juf van de 8-ste groep van onze dochter. In welk stadium vertel je dan op school dat er een scheiding op handen is?
Ik heb daarbij altijd onze kinderen voor ogen gehad. De thuissituatie is zeker voordat we uit elkaar gingen een half jaar erg gespannen geweest, wat zijn weerslag op school had. Onze zoon van veertien jaar had er ogenschijnlijk geen last van. Toch hebben we zijn mentor gebeld en ook in het 10-minuten gesprek kwam het op tafel wat het voor hem betekende.
Geen gemakkelijke gesprekken moet ik u zeggen, want we wisten soms zelf niet hoe de volgende fase in onze scheiding eruit zou zien. Uitgangspunt was dat er bij wijzigingen in wonen we de school informeerden en ook als er signalen waren dat er bij de kinderen iets speelde.

Het Familiehuis
Bijzonder is het dat ik het afgelopen voorjaar vanuit Het Familiehuis met een werkgroep voor een twintigtal basisscholen in Amsterdam een ‘scheidingsprotocol’ heb opgezet. Vanuit mijn eigen ervaringen kon ik de andere kant van de tafel goed informeren waar je als ouder tegenaan loopt.

Wat is een scheidingsprotocol?
Een scheidingsprotocol biedt leerkrachten houvast, zodat ze kinderen net even extra kunnen ondersteunen en begeleiden die thuis met de scheiding van hun ouders te maken hebben. Niet dat de leerkracht in de hulpverlenersrol terecht komt, juist niet. Maar wel dat de juf weet dat het kind op de donderdagmiddag na schooltijd naar vader toegaat, of dat school weet dat de ouders beiden het gezag hebben en beiden recht hebben op informatie over de ontwikkelingen van hun kind.
Ook voor de 10-minuten gesprekken is het van belang om heldere kaders te hebben en die 10-minuten te focussen op de ontwikkeling van het kind. Ik ken schrijnende situaties waar ouders niet in staat zijn om die gesprekken samen te voeren. Of ouderavonden waar de kinderen aan één van de ouders vragen of vader of moeder alsjeblieft weg wil blijven, bang dat ze zijn dat er op school een ruzie ontstaat tussen de ouders.
Het streven van de school is om in scheidingssituaties neutraal te blijven en op een positieve manier met beide ouders contact te onderhouden over de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van het kind. In het eerste ouder-gesprek in het begin van het schooljaar staan scholen die werken met een scheidingsprotocol o.a. stil bij de thuissituatie van de kinderen en de mogelijke gevolgen van de scheiding op de ontwikkeling van de kinderen.
Voor leerkrachten een hele nieuwe dynamiek waar ze op een integere manier mee willen omgaan in het belang van de kinderen. Een scheiding heeft onherroepelijk een impact op de kinderen. De mate waarin ze daar last van blijven ondervinden heeft te maken met de manier waarop de ex-partners er als gezamenlijke ouders voor hen kunnen zijn.
Met een scheiding kan de ontwikkeling van kinderen stagneren en van alles op slot gaan, maar ouders kunnen ook de sleutel zijn dat de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Dat is en blijft ook voor mij en mijn ex een voortdurend afstemmen in het belang van onze kinderen. We zijn gestopt als partners, maar doorgegaan als ouders!

Ben je zoekende hoe je de school van je kinderen informeert over jullie scheiding? Neem dan contact met me op, ik verken graag samen met je/jullie hoe dat aan te pakken.

Blog Nieuwe Stap Augustus 2015 Cécile Schlangen Het Familiehuis