Ethische Code

LOGO deeln.EC 310x154

De begeleiders van Het Familiehuis handelen volgens een ethische code die is opgesteld door de Ethische Commissie van  Phoenix Opleidingen  te Utrecht.
Dit is een onafhankelijke commissie die klachten van cliënten in relatie tot begeleiders & therapeuten beoordeelt. De Ethische Code bestaat uit richtlijnen waaruit de begeleider/therapeut dient te handelen en een klachtenprocedure.

Klacht

Indien je een klacht hebt over een begeleider/therapeut van Het Familiehuis willen wij daar eerst met jou over in gesprek. We lezen graag je klacht in een mail of in een brief en maken dan een afspraak om je klacht te bespreken. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Je kunt je klacht richten aan Cécile Schlangen, directeur van Het Familiehuis. Contact@HetFamiliehuis.info

Als we er niet uitkomen, verwijzen we je door naar de Klachtencommissie van Phoenix Opleidingen. Het oordeel van deze commissie is voor ons bindend. Wij zullen de klacht registreren en voor de wettelijke bewaartermijn bewaren.

Bij klachten kun je je  tevens  direct schriftelijk richten tot:
Phoenix Opleidingen t.a.v. Ethische code en klachtencommissie
Raiffeisenlaan 26 A 3571 TE  Utrecht