Familieopstelling: wat & hoe

Wat  kan een familieopstelling u opleveren?
Met een opstelling bij Het Familiehuis krijgt u snel en concreet zicht op wat er werkelijk speelt en verkrijgt u inzicht in wat u zelf kan bijdragen aan een oplossing. Een familieopstelling is een manier om te kijken hoe de dynamiek werkt in het gezin waar u opgroeide en wat u daarvan meeneemt in het leven.
Een opstelling helpt bij het herkennen van hardnekkige patronen en om heftige emoties te begrijpen die niet logisch zijn in het ‘hier & nu’. Veel problematisch gedrag van kinderen is een symptoom van wat er in het gezin in de onderstroom speelt. Door naar die dynamiek te kijken komt er weer ruimte voor de kinderen om zich verder te ontwikkelen.

Systemisch werk
Opstellingen zijn een vorm van systemisch werken, waarbij je als deelnemer een innerlijk beeld letterlijk neerzet in de ruimte. Dat doe je door personen te kiezen die staan voor mensen uit je omgeving, gezin van herkomst, maar ook zaken als een emotie of een land kun je opstellen.
Door dit innerlijke beeld buiten jezelf neer te zetten kun je er van een afstand naar kijken. Je bent als het ware even de vis die het water wél kan verlaten.
Met de door u gekozen mensen/representanten in de opstelling, werk ik als begeleider en zij maken letterlijke en figuurlijke stappen. Stappen die je helderheid geven en de richting laten zien van een volgende stap. Een opstelling geeft vaak diepgaand inzicht en leidt tot oplossingen voor zaken waar eerder geen grip op leek te zijn.

Bij systemisch werk gaan we uit van de gedachte dat wij functioneren in menselijke systemen. Een systeem is bijvoorbeeld het gezin, de familie, school of het werk. Als een kind wordt geboren, is het afhankelijk van het gezin als systeem voor de overleving. Kinderen ervaren het systeem als houvast en zijn daardoor zeer gevoelig voor conflicten in het gezin en veranderingen in het systeem zoals een scheiding, overlijden, emigratie of ziekte. Kinderen kunnen onbedoeld en onbewust hierdoor worden beïnvloed. Het kan de oorsprong zijn van bepaalde hardnekkige problemen of heftige emoties die je niet kan verklaren. Deze problemen kunnen zowel bij ouders spelen als bij kinderen. Ouders zijn immers zelf ook kinderen geweest die gevoelens van hun (voor)ouders weer hebben kunnen meegenomen. Ze nemen de schuld op zich of verinnerlijken de onopgeloste conflicten en raken hierdoor uit balans.

Welke problemen bij uzelf of uw kind kan een opstelling oplossen of verzachten?
Met een opstelling kunt u onderzoeken wat de oorzaak en mogelijke oplossingsrichting is van:

 • slaap- of eetproblemen
 • heftige emoties, zoals extreem boos, bang of verdrietig
 • problemen met contact maken, relatieproblemen
 • concentratie- en leerproblemen
 • agressief gedrag en heftige driftbuien
 • verlatingsangst, bindingsangst, teruggetrokken gedrag
 • faalangst, weinig zelfvertrouwen
 • depressie, negatief zelfbeeld

Wat kan een familieopstelling opleveren?
Het onderzoeken van problemen van uzelf of uw kind kan het volgende opleveren:

 • U bent zich als volwassene bewust van uw eigen geschiedenis en snapt beter waar uw eigen gedrag en gevoelens in het hier & nu vandaan komen. U kijkt milder naar uzelf
 • U kunt vanuit bewustzijn loskomen van oude patronen en een keuze maken voor een andere beweging
 • Als ouder begrijpt u beter waar het gedrag van uw kind vandaan komt
 • Uw kind ervaart dat het door u meer gezien wordt in wat het nodig heeft
 • De binding van uw kind met de onverwerkte gevoelens van ouders/ grootouders neemt af
 • Uw kind kan beter zijn eigen gevoelens waarnemen en leren hoe je daar mee om kunt gaan
 • Het gedragsprobleem verzacht of lost op
 • Uw kind kan zich nu weer op een natuurlijke manier ontwikkelen

Hoe werkt zo’n familieopstelling? Wie zijn er bij?
Een opstelling kan je met verschillende deelnemers doen.  Je kan het voor jezelf doen, of voor de dynamiek in je gezin. In scheidingssituaties komt vaak de vader of de moeder alleen, maar het is ook mogelijk dat beide ouders of het hele gezin, inclusief de kinderen (3 – 21 jaar) deelnemen. Kinderen kunnen er bij zijn, maar het hoeft niet. Ze zijn welkom en snappen vaak heel goed wat er in de opstelling zichtbaar wordt. Ook bij samengestelde gezinnen kunnen nieuwe partnersook uitgenodigd worden. We bepalen in een voorbespreking wat het beste past gezien de vraag die u wilt verkennen.
Bij een familieopstelling werken we ook met mensen van buiten het gezin die de plek van de gezinsleden vertegenwoordigen. Dit helpt om op een onbevooroordeelde manier de dynamiek in de familie te onderzoeken.
De vader of de moeder, of beide ouders lichten het vraagstuk toe dat ze willen onderzoeken. De ouders worden uiteindelijk zelf ook in de opstelling betrokken. Als de kinderen meekomen mogen ze meedoen, maar hoeven dat niet. In de ruimte wordt voor hen een speelhoek ingericht.
Een familieopstelling duurt  circa drie kwartier tot één uur en voor het totaal trekken we ongeveer 1,5 uur uit. De opstelling vindt plaats op een locatie en tijdstip dat het u en/of uw gezin het beste uitkomt (middag, avond of in het weekend).

Door een familieopstelling krijgt u inzicht in de dynamiek van uw gezin en kunt u weer bouwen aan een toekomst waarin iedereen weer tot zijn recht komt.
Van belang is dat de kinderen zich aan beide ouders kunnen blijven ontwikkelen. Familie duurt immers een mensenleven lang.  Ook al bent u bijvoorbeeld gescheiden, u blijft altijd de vader of de moeder van de kinderen. U krijgt inzicht in wat er in uw situatie speelt en u krijgt handvatten om de regie in uw leven te nemen.

Wilt u meer weten en een afspraak maken? U bent van harte welkom!