Gezinscoaching

Bij gezinscoaching geeft de familiecoach iedereen de kans zijn of haar kijk en behoeften te verwoorden. Het gaat niet om wie er gelijk heeft, het gaat erom weer naar elkaar te leren luisteren en manieren te vinden om weer samen te werken aan een gedeeld belang ondanks verschillen.

Een ‘opnieuw samengesteld gezin’ of ‘stiefgezin’ kan extra ingewikkeld zijn. Daar spelen onopgeloste emoties over de scheiding en verschillende loyaliteiten aan eigen of stiefouders een rol. Gezinsgesprekken kunnen helpen al die lijnen op te helderen en er werkbare oplossingen voor te vinden.

Gezinscoaching hoeft niet altijd te betekenen dat het hele gezin in de kamer zit. We nodigen bij gezinsproblemen altijd de ouders een keer apart uit, voor het eerste of tweede gesprek, omdat zij als ouders de ‘dragers’ van het gezin zijn. En al naar gelang dat zinnig lijkt, kan er ook in andere twee- of drietallen gewerkt worden en kunnen we ook bij u thuis de gezinsgesprekken houden.

Wilt u meer weten en een afspraak maken? U bent van harte welkom!