Opstelling met professionals

Wat  kan een opstelling u als professional´leerkracht, mediator, advocaat of therapeut´ en uw leerling of client opleveren?

Met een opstelling bij Het Familiehuis krijgt u snel en concreet zicht op wat er werkelijk speelt en verkrijgt u inzicht in wat u zelf kan bijdragen aan een oplossing. Een opstelling is een manier om te kijken naar de dynamiek in het systeem waarin u werkt.
Wanneer uw cliént iets wilt veranderen in zijn leven en dat lukt maar niet, kan dat komen omdat hij onbewust verstrikt is met onverwerkte gevoelens van iemand anders waar hij een diepe verbintenis mee heeft, zoals ouders, grootouders of andere familieleden. Een opstelling helpt bij het herkennen van hardnekkige patronen en om heftige emoties te begrijpen die niet logisch zijn vanuit het ‘hier & nu’.
Ook veel problematisch gedrag van kinderen is een symptoom van wat er in het gezin in de onderstroom speelt. Door naar die dynamiek te kijken komt er weer ruimte voor de kinderen om zich gezond te ontwikkelen.

Welke problemen bij uzelf of uw kind kan een opstelling oplossen of verzachten
Met een familieopstelling kunt u onderzoeken wat de oorzaak en mogelijke oplossingsrichting is van:

 • slaap- of eetproblemen
 • heftige emoties, zoals extreem boos, bang of verdrietig
 • problemen met contact maken
 • concentratie- en leerproblemen
 • teruggetrokken gedrag
 • agressief gedrag en heftige driftbuien
 • verlatingsangst
 • faalangst
 • bindingsangst
 • depressie
 • negatief zelfbeeld

Concrete vraag voor u zelf of uw client of leerling
Een opstelling begint met een concrete vraag van u als professional met betrekking tot uw leerling of client. Met die vraag verkent u de onderliggende dynamiek en wat daarin meespeelt vanuit uw eigen geschiedenis. Met een opstelling begrijpt u beter hoe de interactie loopt en welke emoties ondergronds meespelen. Met als gevolg dat u in de begeleiding van uw client of leerling een andere beweging kan maken.

Wat kan een opstelling opleveren?

 • U bent zich als professional bewust van uw eigen geschiedenis en hoe dat meespeelt in de begeleiding van uw client of leerling..
 • Als professional begrijpt u beter waar het gedrag van uw  client of leerling vandaan komt
 • U bent beter in staat uw client of leerling te begeleiden zonder verstrikt te raken in de dynamiek van het systeem van uw client of leerling

Hoe werkt zo’n opstelling? Wie zijn er bij?
Een familieopstelling kan je met verschillende deelnemers doen. In scheidingssituaties komt vaak de vader of de moeder alleen, maar het is ook mogelijk dat beide ouders of het hele gezin, inclusief de kinderen (3 – 21 jaar) deelnemen. Nieuwe partners kunnen ook uitgenodigd worden. We bepalen in een voorbespreking wat het beste past gezien de vraag die u wilt verkennen.

Bij een familieopstelling werken we ook met mensen van buiten het gezin die de plek van de gezinsleden vertegenwoordigen. Dit helpt om op een onbevooroordeelde manier de dynamiek in de familie te onderzoeken.
De vader of de moeder, of beide ouders lichten het vraagstuk toe dat ze willen onderzoeken. De ouders worden uiteindelijk zelf ook in de opstelling betrokken. De kinderen mogen meedoen, maar hoeven dat niet. Wel is het fijn als de kinderen er bij kunnen blijven.  In de hoek van de ruimte wordt voor hen een speelhoek ingericht.
Een familieopstelling duurt  circa drie kwartier tot één uur en voor het totaal trekken we ongeveer 1,5 uur uit. De opstelling vindt plaats op een locatie  en tijdstip dat het u en/of uw gezin het beste uitkomt (middag, avond of in het weekend).

U krijgt inzicht in wat er in uw situatie speelt en u krijgt handvatten om de regie in uw leven te nemen. Opdat u weer een gezond ‘familieleven’ kunt opbouwen.

Wilt u meer weten en een afspraak maken? U bent van harte welkom!