Mediator Advocaat Notaris Maatschappelijk werker Therapeut

Veel professionals  worstelen met de vraag hoe ze ouders bij een scheiding zo kunnen begeleiden dat ze afspraken maken die stand houden. De meeste ouders hebben de intentie om de scheiding in het belang van de kinderen goed te regelen. Er moet echter voor de scheiding van alles geregeld worden en in dat proces kunnen emoties hoog opspelen en kunnen ouders tegenover elkaar komen te staan. Dit hoeft nog niet eens in een vechtscheiding te eindigen, ook in een ‘normale’ scheiding nemen emoties soms de overhand.

Veel ouders zijn daarnaast ontevreden met de resultaten van de scheiding en geven aan dat de kinderen er veel meer last van hebben gehad dan ze vooraf bedacht hadden. Ze weten vaak niet hoe ze verder moeten met elkaar nadat het scheidingsconvenant is getekend.

Komt u dat in uw praktijk ook tegen en vraagt u zich ook af hoe u als mediator, advocaat of therapeut op een zodanige manier kunt inspelen op die emoties zodat ouders tot goede afspraken komen in het belang van hun kinderen?

Bij Het Familiehuis kunt u op een systemische manier leren kijken naar de heftige emoties en hardnekkige problemen die spelen die niet met ‘gewone’ gesprekken en afspraken te doorbreken zijn. Het  Familiehuis adviseert op verschillende manieren mediators, advocaten en therapeuten in het ontwikkelen van een systemische manier van werken met hun cliënten.
U kunt uit ons volgende aanbod kiezen, wat precies bij uw vraag past:

1. Professionaliserings workshops voor mediators, advocaten en therapeuten
Workshops van een dag of dagdeel waarin we op een systemische manier nader ingaan op een thema dat speelt bij de begeleiding van ouders en/of kinderen rondom scheiding. Bepalen van thema’s in overleg met u. Workshops gaan door als er minimaal 8 deelnemers zijn.

2. Supervisie
Gedurende een jaar 6 einde-middag-bijeenkomsten van 2 uur waarin we werken in een multidisciplinaire supervisiegroep van 4 tot 6 professionals: leren hanteren van een systemische manier van kijken bij vraagstukken in uw werk als mediator, advocaat of therapeut.

3. Opstellingen in groep professionals
Het Familiehuis biedt u in een dag/dagdeel de mogelijkheid om vraagstukken in uw werk als mediator, advocaat, notaris, maatschappelijk werker of therapeut in een groep middels opstellingen te verkennen. U kunt daarbij denken aan terugkerende heftige emoties of conflicten in het begeleidingsproces met uw cliënt, of het niet kunnen komen tot redelijke afspraken.  Bij 8 deelnemers organiseert Het Familiehuis deze middagen of avonden op locatie van een van de betrokken professionals.

4. Collegiale coaching
Individuele coaching n.a.v. een vraagstuk in uw werk als professional.
Eénmalig of voor 5 tot 8 sessies al naar gelang uw behoefte.

5. Opstellingen met uw cliënt
Daar waar u in uw werk als professional in de begeleiding van uw cliënt niet verder komt kan een familieopstelling u en uw cliënt verder helpen, omdat een opstelling vaak op een diepere laag laat zien welke dynamiek er speelt. U onderzoekt samen met uw cliënt wat bijvoorbeeld maakt dat op zich redelijke afspraken niet werken, conflicten blijven terugkomen of waarom de zorg over het kind blijft spelen. Inzicht in die dynamiek heeft een belangrijke toegevoegde waarde aan de oplossing in het dagelijks leven. Bij de opstelling zijn mensen aanwezig die als representant deelnemen: hun onafhankelijke positie is behulpzaam  bij het onderzoeken van de dynamiek die speelt. Door de inzichten verkregen in de opstelling kunt u na afloop uw cliënt beter begeleiden en heeft de cliënt ook handvatten gekregen om een andere beweging te gaan maken.

Uit onderzoek blijkt dat een scheiding op zich geen schadelijke gevolgen hoeft te hebben voor een kind, maar dat de manier waarop die scheiding verloopt alles bepalend is. Je hebt als ouders daarin een keuze. Advocaten en mediators zijn een van de eersten die kunnen signaleren dat een scheiding ontaardt in een vechtscheiding. Bijvoorbeeld wanneer een ouderschapsplan niet tot stand komt of wanneer de strijd tussen ouders juridiseert. Advocaten en mediators kunnen zelfs een belangrijke rol spelen in het escaleren of de-escaleren van het conflict. De Kinderombudsman concludeert dat de term ‘het belang van het kind’ te vaak als holle frase wordt gebruikt. Ouders geven aan in het belang van hun kind te handelen, terwijl het doorlopend beschuldigen, beschimpen of bevechten van de andere ouder daar niet van getuigt.  Vroeger signaleren, eerder ingrijpen en de regie op één plek lijken de sleutelbegrippen.”  Kinderombudsmanadviesrapportvechtscheidingen mei 2014.

Wilt u ook ouders en kinderen bij familieconflicten op een systemische manier kunnen begeleiden, zodat zij weer aan een toekomst kunnen bouwen waarin ieder een plek heeft?
Neem dan contact met Het Familiehuis op. Ik ga graag een verkennend gesprek met u aan.