Relatietherapie

We spreken van relatietherapie als uw relatie met uw partner of die met een andere belangrijke volwassene (bijv. broer, zus, goede vriend, ouder, naaste collega) vast is komen te zitten en u samen met een professional wilt uitzoeken hoe de relatie te verbeteren.

Relatietherapie kan ook helpend zijn als de relatie onder druk staat doordat u beiden of één van u voor zware levensopgaven staat, bijvoorbeeld bij ziekte, opvoedingsproblemen, werkverlies, trauma en dergelijke. Verbinding met belangrijke anderen is goud waard in de stormen van het leven. Relatietherapie kan helpen om weer een team te vormen om die opgaven gezamenlijk het hoofd te bieden.

Soms blijkt dat het niet meer lukt om de relatie nieuw leven in te blazen, als één of beide partners eigenlijk al zijn afgehaakt. Dan kan Het Familiehuis u helpen om een zo zorgvuldig mogelijke beslissing over de relatie te nemen. Als u toch besluit uit elkaar te gaan, helpen wij u om op een goede manier afstand te nemen en zo goed mogelijk te blijven samenwerken als ouders.

Emotionally Focused Therapy (EFT)
Bij Het Familiehuis werken we in de relatietherapie aan de hand van de fasen van EFT. Hierin streven we eerst naar het leren onderkennen en stoppen van destructieve interactiepatronen, maar daarna ook naar het terugvinden van de liefde, veiligheid en verbondenheid in de relatie. Een goede nabije relatie bestaat uit autonomie-in-verbondenheid, waarin elke partner eigen ruimte heeft en zich geaccepteerd voelt zoals hij/zij is, maar waarin beiden erop kunnen vertrouwen dat de ander er voor haar/hem is wanneer men zich kwetsbaar voelt.
Een goede introductie tot EFT is de bestseller van Sue Johnson (2009), Houd me vast  – Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie.

Wilt u meer weten en een afspraak maken? U bent van harte welkom!