Scheidingsbegeleiding

Een scheiding brengt heel wat teweeg in het leven van volwassenen en hun kinderen.

Naast alle emoties moeten er keuzes gemaakt worden over o.a. het verdelen van de zorg voor de kinderen, zoeken naar nieuwe woonruimte, het huis misschien verkopen en een financiële afwikkeling regelen. Ook een nieuw leven opbouwen vergt de nodige inspanningen. Kortom een scheiding zet het leven volledig op zijn kop.  Zekerheden vallen weg, schuldgevoelens steken de kop op, financiële problemen dreigen en emoties spelen op.

Het is dan prettig als een professional mee kan kijken en u kan ondersteunen bij het maken van de juiste afwegingen en leren begrijpen hoe de emoties werken. Zodat u ook in uw rol als moeder en vader overeind kan blijven. Bij Het Familiehuis richten we ons op het verwerken van de emoties, zodat u daarna beter in staat bent rationele afspraken te maken met elkaar en dat de kinderen contact kunnen houden met zowel vader als moeder.

Bij Het Familiehuis werken we samen met mediators en advocaten (zie netwerk, partners). De formele scheiding kunnen zij voor u verder verwerken.

In de begeleiding staan we stil bij het snappen van de emoties, de eigen emoties leren beheren, om vervolgens de aandacht te richten op wat voor de kinderen nodig is. We kunnen in de begeleiding ook het ouderschapsplan opstellen. Bij Het Familiehuis kan een scheidingsbegeleiding er als volgt uit zien.

   • Begeleiding van beide ouders in gezamenlijke sessies. Daarbij werken we in de eerste sessie met een  tafelopstelling waarmee de dynamiek van de scheiding meteen inzichtelijk wordt. Het laat ook zien wat er nodig is om voor de kinderen het ouderschap goed in te vullen. Het communicatiepatroon tussen ouders staat letterlijk op tafel en ouders krijgen handvatten mee om het contact over de kinderen constructief in te vullen. Het werken met een tafelopstelling heeft als voordeel dat er minder woorden nodig zijn om de onderliggende dynamiek in beeld te krijgen.
  • Soms kunnen ouders niet meer met elkaar aan één tafel zitten, of wil de ene ouder helemaal geen gesprek over de scheiding en de impact op de kinderen. Dan begeleiden we ouders in aparte sessies of alleen de ouder die wil komen.
   • Begeleiding afwisselend samen en apart: de start is veelal een aparte sessie met vader en een aparte sessie met moeder. Vervolgens een gezamenlijke sessie waarbij gekeken wordt naar de onderliggende communicatiepatronen die vaak niet helpend zijn voor de kinderen. Het leren herkennen van het communicatiepatronen is de eerste stap om vervolgens te kijken hoe dan wel een betere afstemming kan komen in het vervullen van de vader- en moederrol.
    Afhankelijk van wat ieder nodig heeft zijn er gezamenlijke sessies of aparte sessie met vader en/of moeder.

Bij Het Familiehuis werken we samen met mediators en advocaten. De formele scheiding kunnen zij na deze sessies voor u verder verwerken. U komt dan met hen snel tot rationele afspraken die in het belang van de kinderen nageleefd kunnen worden. Uw emoties heeft u namelijk geleerd in eigen beheer te houden.

Wilt u meer weten en een afspraak maken bij Het Familiehuis?  U bent van harte welkom!