Scheidingsprotocol PO / VO

Het Familiehuis stelt samen met een projectteam van de school of het overkoepelende bestuur een helder stappenplan op om te komen tot een schoolbreed beleid over scheiding. Zodat leerkrachten en intern begeleiders op een heldere en planmatige manier kinderen begeleiden die aansluit bij de zorgroute in het onderwijs en zij een positief contact met beide ouders onderhouden.

Het Familiehuis biedt deze ondersteuning aan scholen afzonderlijk alsook aan scholen vallend onder een overkoepelend schoolbestuur. Met een systemische aanpak weten leerkrachten en intern begeleiders zich gesterkt hoe ze het beste met kinderen en ouders in scheidingssituaties kunnen handelen. Met als uiteindelijke doel dat het kind zo optimaal mogelijk zich kan blijven ontwikkelen.

Wilt u ook dat de leerkrachten op uw school kinderen van gescheiden ouders een extra steuntje in de rug geven en hen een gezond leerklimaat blijven bieden? Wilt u ook rondom scheiding op uw school helderheid creëren voor ouders & kinderen en de leerkrachten?

Neem dan contact met Het Familiehuis op. Ik ga graag een verkennend gesprek met u aan.

Waarom op school extra aandacht voor deze kinderen? De feiten.
In Nederland stranden er 1 op de 3 huwelijken en 1 op de 2 samenwonenden gaan uit elkaar. Daar zijn op jaarbasis circa 70.000 kinderen bij betrokken. In Nederland komt 30% van de kinderen van gescheiden ouders met een hulpvraag terecht bij de jeugdhulpverlening, dit tegen 15% van de totale Nederlandse jeugd. Het zijn kinderen met psychische problemen, gedragsproblemen, leerproblemen, verslaving  of die zelfs gaan zwerven.  De scheiding heeft een enorme impact op kinderen. Kinderen krijgen te maken met:

  • Praktische veranderingen (verhuizen, minder geld, breuk met deel familie, andere school, in twee huizen wonen, vrienden kwijt raken)
  • Sociaal emotionele achtbaan van gevoelens
  • Extra taken in het éénoudergezin (verantwoordelijkheden die niet passen bij het kind)
  • Ze hebben vele vragen en zorgen over de toekomst
  • Samengestelde gezinnen (nieuwe partners, stiefbroertje, halfzus, bonus opa&oma)

Dat vraagt nogal wat van kinderen. Op Villa Pinedo, een internetplatform, verhalen met name pubers hun ervaringen. Zij beschrijven schrijnende ervaringen dat zij zich nergens gehoord voelen en bijvoorbeeld schaamte hebben om over de scheiding op school te praten.
60% van de Nederlandse zwerfjeugd (circa 2.000) komt uit een gebroken gezin. In het ‘kamers met kansen’ project van Combiwel in Amsterdam heeft zelfs 95% van de 118 jongeren een geschiedenis met scheiding. Dat zijn veel kinderen die o.a. door de scheiding hun school niet goed hebben kunnen doorlopen en gelukkig nu met extra begeleiding weer een kans krijgen.

Het Familiehuis heeft als ambitie om zoveel mogelijk leerkrachten te ondersteunen zodat zij kinderen van gescheiden ouders een zo optimaal mogelijke leerroute kunnen bieden.

Het Familiehuis ontwikkelt gezamenlijk met u op maat een scheidingsprotocol voor de school. Zodat de alledaagse begeleiding van de kinderen vervat is in een schoolbreed beleid hierover. Wilt u ook rondom scheiding op uw school helderheid creëren voor ouders, kinderen en de leerkrachten?  Neem dan contact met mij op, ik ga graag met u hierover in gesprek.