Volwassen kind van gescheiden ouders

Kinderen van gescheiden ouders komen tot op latere leeftijd levensvraagstukken tegen die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.
Ook in de coachingspraktijk van Het Familiehuis en in het boek ‘Uit elkaar’ van Cornald Maas (2010) verhalen volwassenen over de impact van de scheiding van hun ouders op hun volwassen leven.
In een door Het Familiehuis gegeven workshop aan derde jaars PABO studenten (opleiding tot leerkracht basisonderwijs) gaf 40% aan dat de scheiding van hun ouders een sleutelmoment is: het leven van vóór en ná de scheiding.

Herkent u als volwassen kind van gescheiden ouders:

  • dat u nog het verdriet van toen kan voelen en nu soms onverklaarbaar verdrietig kan zijn?
  • dat u zich vaak voor iedereen en alles verantwoordelijk voelt?
  • dat u onrustig bent en vaak uw plek niet kan vinden?
  • dat u bang bent om verlaten te worden?
  • dat u bang bent om u te binden aan een relatie?
  • dat u last heeft van faalangst?
  • dat u vaak denkt dat het aan u ligt als het niet loopt in relaties of op het werk?
  • dat u nog steeds in een loyaliteitsconflict zit tussen uw vader en moeder?
  • dat u zelfs nu nog het contact met uw ene ouder verzwijgt tegenover de andere?

Wilt u de scheiding van uw ouders en de impact daarvan op uw leven als volwassene onderzoeken en meer de regie over uw leven nemen?

Het Familiehuis biedt zowel individuele coaching aan als ook een familieopstelling in een groep.

1. Individuele coaching (particulier of via uw werkgever)
Gesprekken met behulp van methoden als  NLP, Transactionele Analyse, tafelopstelling met duplo van een ‘Taal Erbij’ en  ‘systemisch werken’ met o.a. opstellingen met vloerankers

2. Familieopstelling
In een familieopstelling, dat onderdeel van een coachingstraject is, wordt de diepere dynamiek zichtbaar van uw gezin van herkomst en de impact daarvan op uw leven als volwassene.
Inzicht in die dynamiek heeft een belangrijke toegevoegde waarde aan de oplossing in het dagelijks leven. Bij de opstelling staan andere deelnemers als representant voor de gezinsleden uit uw gezin van herkomst: hun onafhankelijke positie is behulpzaam  bij het onderzoeken van de dynamiek die speelt. Bij 8 deelnemers organiseert Het Familiehuis een dag met familieopstellingen voor volwassen kinderen van gescheiden ouders.

Wilt u meer weten en een afspraak maken? U bent van harte welkom.

Wellicht herkent u zich in de documentaire  Verloren Band waarin  Frénk van der Linden verhaalt over de bittere scheiding van zijn ouders en de impact daarvan op zijn leven.

Uit Elkaar
[perfect_quotes id=”909″]