Voor professionals

Professional in de begeleiding van Families

Mediator, advocaat, notaris, leerkracht, maatschappelijk werker, psycholoog,
ouder-kindadviseur, kindertherapeut, orthopedagoog, systeemtherapeut

Locatie
Het Familiehuis werkt vanuit het coachhuis El’sina in Diemen, nabij Amsterdam. We verzorgen ook workshops en familieopstellingen op diverse locaties van coachhuizen in Nederland of op de locatie van uw organisatie.

Professionaliserings workshops
Workshops van een dagdeel waarin we op een systemische manier nader op een thema ingaan dat speelt rondom familierelaties, partnerrelaties, erfenissen, ziekte, scheiding of samengestelde gezinnen en de impact daarvan op ouders en kinderen en hoe u daar in uw beroep het beste mee kan omgaan. Kijk in de sidebar naar de eerstvolgende workshops van dit jaar. Op aanvraag ook in-company mogelijk. Workshops gaan door als er minimaal 8 deelnemers zijn.

Supervisie
Open inschrijving supervisie: 1x/maand op vrijdagochtend of -middag in Diemen. Zie voor data de sidebar groepssupervisie. Leren hanteren van een systemische manier van kijken bij vraagstukken in uw werk als professional. Maximaal 6 personen in wisselende samenstelling dus.

Gesloten groep supervisie: gedurende 1 jaar in 6 einde-middag bijeenkomsten werken in een supervisiegroep van 4 tot 6 professionals: leren hanteren van een systemische manier van kijken bij vraagstukken in uw werk als professional. U kunt dit in-company organiseren of met 4-6 professionals van verschillende organisaties aanvragen bij Het Familiehuis.

Familieopstelling-supervisie: Het Familiehuis biedt u daarnaast de mogelijkheid om vraagstukken in uw werk als professional mediator, advocaat, notaris, maatschappelijk werker, psycholoog of kindertherapeut  in een groep middels familieopstellingen te verkennen.
U kunt daarbij denken aan terugkerende heftige emoties of conflicten in het begeleidingsproces met uw cliënt, of het niet kunnen komen tot redelijke afspraken. Bij 8 deelnemers organiseert Het Familiehuis deze middagen of avonden. Ook in-company mogelijk.

Collegiale consultatie
Individuele consultatie n.a.v. een vraagstuk in uw werk als professional.
Eénmalig of voor 5 tot 8 sessies al naar gelang uw behoefte.

Familieopstelling met uw cliënt
Daar waar u in uw werk als professional in de begeleiding van uw cliënt niet verder komt kan een familieopstelling u en uw cliënt verder helpen, omdat een opstelling vaak op een diepere laag laat zien welke dynamiek er speelt. U onderzoekt samen met uw cliënt wat bijvoorbeeld maakt dat op zich redelijke afspraken niet werken rondom scheiding of erfenissen, conflicten blijven terugkomen of waarom de zorg over het kind blijft spelen. Inzicht in die dynamiek heeft een belangrijke toegevoegde waarde aan de oplossing in het dagelijks leven. Bij de opstelling zijn mensen aanwezig die als representant deelnemen: hun onafhankelijke positie is behulpzaam  bij het onderzoeken van de dynamiek die speelt. Door de inzichten verkregen in de opstelling kunt u na afloop uw cliënt beter begeleiden en heeft de cliënt ook handvatten gekregen om een andere beweging te gaan maken.

Scheidingsprotocol Onderwijs PO/VO
Het samen met een projectteam van de school of het overkoepelende bestuur opstellen van een helder stappenplan om te komen tot een schoolbreed beleid over scheiding, met uitgebreide info over informatieplicht, hoe 10-minutengesprek te voeren, de sportdag en bijvoorbeeld de gezagsregelingen. Zodat leerkrachten en intern begeleiders op een heldere en planmatige manier kinderen begeleiden die aansluit bij de zorgroute in het onderwijs en zij een positief contact met beide ouders onderhouden.

Wilt u als professional ook op een systemische manier kijken naar familierelaties en de impact van uw interventies naar ouders en kinderen vergroten?
Neem dan contact met Het Familiehuis op. U bent van harte welkom.