Werk & Verzuim

Duurzame inzetbaarheid
Scheiden is zeer heftig en iets wat je de rest van je leven met je meedraagt. Er is veel te regelen in een situatie waar emoties een grote rol spelen. Tel daar nog een intensief beroep bij op en werken komt onder druk te staan.
Professionele ondersteuning om uitval of zelfs burnout te voorkomen is dan geen luxe, maar in het belang van zowel de medewerker als de organisatie.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat het ziekteverzuim zienderogen toeneemt bij mensen in het proces van scheiden. Wat start met verlies in kwaliteit van werk, kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. Hierbij kost een medewerker die zich ziek gemeld heeft gemiddeld €250,- per dag. Denkt u daarbij aan kosten voor het door te betalen loon, aan klanten die niet kunnen worden geholpen of de overdracht van werk naar collega’s. Daarnaast komen nog de eventuele re-integratiekosten. Logisch dat duurzame inzetbaarheid bij steeds meer organisaties prioriteit heeft. Een goede begeleiding van de medewerker bij zijn scheidingsproces kan veel leed en geld besparen.

Ziekteverzuim preventie traject bij scheiding
Het Familiehuis begeleidt medewerkers op een systemische manier in het scheidingsproces. Medewerkers leren proactief met de situatie omgaan. Er wordt structureel gewerkt aan het ontwikkelen van inzicht in o.a. de wijze van communicatie, stressreductie, conflictstijlen en kwaliteit van eigen netwerk. Tegelijk worden praktische zaken omgezet in actiepunten waarnaar gehandeld gaat worden. Het doel is een gezonde medewerker die zijn/haar werk optimaal doet.

In balans zijn betekent goede keuzes maken met oog voor uzelf en de organisatie en daar naar te handelen. Dat is met professionele ondersteuning van Het Familiehuis te bereiken; preventief én via re-integratie.  Met als doel dat u ook na uw scheiding uw werk goed kunt blijven doen en stevig in uw schoenen staat.

Het  ‘ziekteverzuim preventie traject bij scheiding’ van Het Familiehuis bestaat uit een intake en daarna 6 tot 10 sessies, in overleg met u en uw werkgever. Zie bij Tarieven onder ‘werkgevers’.
Vraag uw P&O’er of leidinggevende naar mogeljike budgetten om duurzame inzetbaarheid of persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Deze kunnen voor dit traject ingezet worden.

Wilt u meer weten en een afspraak maken? U bent van harte welkom!