Workshop 4 avonden voor gescheiden ouders

Familie duurt een mensenleven lang

Kinderen & scheiding: wat ouders kunnen doen
Goed zorgen voor jezelf én de kinderen in & na de scheiding

[ezcol_1third]

‘Ik ben weer bij mezelf uit gekomen, was zo bezig hoe mijn ex met de kinderen omgaat. Zie nu dat er zoveel meer meespeelt dan de scheiding. Dat geeft een enorme rust in het hier en nu’ Daan

Praktische informatie

Locatie Amsterdam, Diemen
Data 4  dinsdag/woensdag/donderdagavonden
Tijd 19.00 uur inloop, Start 19.15 einde om 22.00 uur
Bijdrage € 80 voor de 4 avonden

Indien de financiële bijdrage een te hoge drempel is, neem dan contact met ons op.

Doe je mee? Inschrijven

Je kunt je zowel als ouder alleen of samen met de andere ouder van je kind(eren) inschrijven. Inschrijven kan hier.
Bij 8 inschrijvingen stellen we de data in overleg vast en starten we. Wil je meer informatie dan kun je ons bellen: Cécile: 06 43924080 Marjorie: 06 34070993

Wil je samen met de andere ouder van je kind(eren) komen? Neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

‘Mijn intuïtie is wakker geworden en die gebruik ik nu veel meer in mijn rol als ouder’ Richard

Organisatie & Begeleiding

Foto CecileCécile Schlangen werkt als systeemtherapeut in Het Familiehuis met ouders en gezinnen m.b.v. familie- opstellingen. Ze kijkt met zachtheid en scherpte naar de dynamiek van het ‘systeem’ en ondersteunt om een helende stap te maken die dienend is aan zowel het kind als de ouders. Als ervaringsdeskundige herkent Cécile de emoties rondom de scheiding en het willen voorkomen van verdriet en pijn bij het kind. Cécile is zelf 5 jaar geleden gescheiden en heeft een zoon en een dochter.  www.HetFamiliehuis.info

Majorie LucasMajorie Lucas werkt in haar praktijk als integratief kinder- en jongerentherapeut. Ze is gespecialiseerd in scheiding, rouw- en verliesverwerking. Binnen de begeleiding is het gezin, het systeem, waar het kind uitkomt een belangrijk aandachtspunt. Het kind is niet zijn probleem… het heeft een probleem. www.praktijkalleskids.nl

 

 

 

‘Ik durf niet aan mijn moeder te vertellen wat ik allemaal heb gedaan in het weekend met papa en mijn stiefmoeder. Ik ben bang dat ze verdrietig of boos op mij wordt’ Mila

[/ezcol_1third]

[ezcol_2third_end]

Herken je dat, als gescheiden ouder?

• De overdracht van onze kinderen verloopt moeizaam, hoe pak ik dat aan?
• Mijn kind voelt zich schuldig over onze scheiding, hoe kan ik haar helpen?
• Ik ben boos op mijn ex en heb moeite dat weg te houden bij de kinderen
• We hebben co-ouderschap, maar mijn kind wil niet naar zijn vader/moeder
• Hoe krijg ik een normaal gesprek met mijn ex over hoe het met de kinderen gaat?
• Hoe verhoud ik me tot de nieuwe partner van mijn ex?

Dan zijn de 4 avondbijeenkomsten ‘kinderen & scheiding: wat ouders kunnen doen’ voor jou als ouder een goede ondersteuning in de opvoeding van je kind/eren. Ouders en kinderen zitten in/na een scheiding met veel vragen en lastige kwesties. Je probeert opnieuw te beginnen maar je blijft hangen in bepaalde patronen, onderliggende dynamieken van het gezinssysteem.

Voor wie?

Voor mensen die uit elkaar gaan als partners én willen doorgaan als ouders. Ouders die scheiden of gescheiden zijn en die hun ouderrol op een goede manier willen blijven vervullen.

Doel

De bijeenkomsten hebben als doel dat je ruimte krijgt om bewust te kiezen hoe je je opstelt in de opvoeding naar je kind(eren) en in de afstemming naar de andere ouder. De impact van een scheiding op het leven van ouders en kinderen is groot. Hoe ga je om met die veranderingen voor je kind, je gezin en je rol als vader of moeder?
De bijeenkomsten gaan in op:
• Ik & de scheiding
• De zorg voor het kind/ de opvoeding
• Wij als ouders en ex-partners

Mocht blijken dat er meer nodig is voor jouw gezin of voor jou individueel dan is het mogelijk om daar buiten deze bijeenkomsten apart of met je gezin aan te werken. Laat ons dat dan even weten.

Thema per avond

1. Heden & Verleden: ken je eigen (levens)verhaal
2. Ouder & kinderen: nieuwe verhoudingen in het gezin
3. Waar komt de emotie en dat conflict toch iedere keer vandaan?
4. Verleden, heden en Toekomst: doorgaan als ouders verder als ex-partners

Werkwijze

Jouw vragen staan centraal in deze bijeenkomsten en we gaan daarmee met elkaar op een actieve manier aan de slag middels Familieopstellingen en andere oefeningen. We verkennen wat er speelt voor ouders en kinderen voor, tijdens en na de scheiding. Een opstelling kun je zien als een levende stamboom. Je stelt deelnemers op in de ruimte als representanten van jouw situatie. Het bijzondere is dat representanten hetzelfde voelen en denken als de werkelijke familieleden. Zo wordt op een heel directe manier duidelijk wat er onder de oppervlakte speelt. We kijken zowel naar het heden, verleden als de toekomst en onderzoeken welke dynamieken een rol spelen. Met een Familieopstelling kan je die onderliggende dynamiek aankijken en begrijpen. Daardoor krijg je meer inzicht in je rol als ouder en als ex-partner en ontstaat er meer rust en vertrouwen in het gezin.

‘ In mijn opstelling werd de dynamiek zichtbaar uit mijn eigen levensgeschiedenis. Processen die zich vermengden met de emoties van mijn scheiding’. Vera

Wat levert het je op?

• Je bent je meer bewust van hoe jouw eigen levensverhaal invloed heeft op je kind/eren
• Je kunt beter zien wat er speelt in de relatie met je kind/eren en je ex-partner
• Je kijkt op een andere manier naar de scheiding en de effecten daarvan op jezelf en je
kind/eren
• Je krijgt handvatten in de opvoeding naar je kind/eren, het omgaan met je ex-partner en
gezamenlijk ouderschap

Dat ik van mijn vader hou,
Doet mijn moeder soms verdriet
En dat ik van mijn moeder hou,
Dat weet mijn vader niet
Zo draag ik mijn geheimen mee
En loop van hier naar daar
Nog altijd hou ik van die twee,
Die hielden van elkaar

Willem Wilmink

Los logoinCMYK PNG ALLES KIDS logo DEF.indd
[/ezcol_2third_end]