Ziekte

Verborgen dynamieken
Bij Het Familiehuis kijken we naar hoe chronische ziekten en langdurige symptomen verband kunnen houden met verborgen dynamieken in families. Veelal is de ‘patiënt’ zich van deze verbanden niet bewust.
Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna u of uw kind in vele gevallen verlichting vindt in het omgaan met de ziekte of er verbeteringen optreden.

Familiegeschiedenis
We kijken naar de context van de familie over generaties heen, dus breder dan de persoonlijke geschiedenis van u of uw kind. Opstellingen laten duidelijk zien dat veel problemen, vooral die welke met gezondheid te maken hebben, een relatie hebben met de uitsluiting uit de familiegeschiedenis van een of meer personen, of met het uitsluiten van gebeurtenissen die voor het familiesysteem van belang zijn.

In het proces van buitensluiten speelt doorgaans op de achtergrond een emotionele overbelasting door een traumatische ervaring of pijnlijke teleurstelling mee. Vaak wordt dat daarna als patroon geconditioneerd en in de vorm van onbewuste projectie op medemensen in stand gehouden. Veel van deze primaire pijnlijke ervaringen leiden later tot afwijzende oordelen, verwijten en eisen. In relaties werken ze allemaal zowel scheidend alsook bindend. Vaak is na verloop van tijd een ziekte die de betrokkene dwingt om stil te staan en iets te veranderen.

Familieopstelling rondom ziekte
Opstellingen zijn een methode om de werking van het collectieve geweten over de generaties heen aan het licht te laten komen. U plaatst deelnemers uit de groep ten opzichte van elkaar zoals dat overeenkomt met uw innerlijke beeld van uw familie.  Het verrassende is dat de representanten zich opeens voelen als de werkelijke familieleden. Ze hebben dezelfde gevoelens en soms ook vergelijkbare lichamelijke symptomen. Aan de hand van hoe de representanten zich voelen, wat ze vertellen, hoe hun onderlinge relaties zijn en welke neigingen ze hebben, kunt u en de begeleider zien welke gebeurtenissen in de achtergrond van de familie relevant zijn en welke dynamieken werkzaam zijn die mogelijk verband houden met uw ziekte en symptomen.

Individuele sessie
Niet voor iedereen is zo’n groep een passende setting. Ook in een individuele sessie zijn opstellingen mogelijjk. Er kan dan gewerkt worden met tafelopstellingen of de posities van familieleden kunnen  op de grond worden verhelderd.

Wilt u ook onderzoeken of er een samenhang is tussen uw ziekte of die van uw kind met de familiegeschiedenis?  Met een familieopstelling brengen we deze samenhang aan het licht, wat in vele gevallen verlichting brengt in het omgaan met de ziekte of er verbeteringen optreden.
Wilt u bespreken wat een familieopstelling voor u kan betekenen? Neem dan contact op, u bent van harte welkom.